Mešní intence

Neděle 23. ledna 3. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování Pánu Bohu za obdržené milosti s prosbou o další požehnání
Úterý 25. ledna Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
17.00 Na vlastní úmysl
Středa 26. ledna Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 28. ledna Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
17.00 Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o další
Neděle 30. ledna 4. neděle v mezidobí
9.00 Za + maminku Drahomíru Jasnou, celou rodinu Jasnou, Přibylákovu a Koutnou
Úterý 1. února
17.00 Na vlastní úmysl
Středa 2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu
17.00 Na vlastní úmysl
Pátek 4. února
17.00 Za + Marii Hermannovou a rodinu Plevovu
Neděle 6. února 5. neděle v mezidobí
9.00 Za + Stanislava Holdoše a živou i zemřelou rodinu
Úterý 8. února
17.00
Středa 9. února
7.00
Pátek 11. února
17.00
Neděle 13. února 6. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování za obdržené milosti, za příbuzné a dobrodince