Mešní intence

od 13. října do 3. listopadu

Neděle 13. října 28. neděle v mezidobí
7.30 Na vlastní úmysl
9.00 Za rodiny Masaříkovu a Nečasovu
Úterý 15. října
17.00 Za + rodinu Temelovu, Kaminských a Zajícovu
Středa 16. října Památka svatých andělů strážných
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 18. října
17.00 Za + bratra Antonína, švagra Jiřího a Tadeusza
Neděle 20. října 29. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)
7.30 Na vlastní úmysl
9.00 Za živé a zemřelé členy živého růžence, za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Úterý 22. října  Památka sv. Jana Pavla II., papeže
17.00 Na vlastní úmysl
Středa 23. října
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 25. října
17.00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
Neděle 27. října 30. neděle v mezidobí
7.30 Na vlastní úmysl
9.00 O zdraví, Boží požehnání pro děti a vnuky a ochranu pro celou rodinu
Úterý 29. října
17.00 Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání
Středa 30. října
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 1. listopadu Slavnost všech svatých
17.00 Za živé a + dobrodince farnosti
Sobota 2. listopadu Památka všech věrných zemřelých
17.00 Za živé a + dobrodince farnosti
Neděle 3. listopadu  31. neděle v mezidobí
7.30 Za + Katarzynę i Edwina Porwolik i synów Tadeusza i Edwarda
9.00 Za + Ladislava Kuchaře a Štefana Štelmacha