Mešní intence

od 25. srpna do 8. září

Neděle 25. srpna 21. neděle v mezidobí
7.30 Za parafię
9.00 Za živé a + členy živého růžence
Úterý 27. srpna  Památka sv. Moniky
18.00 Za + rodiče a prarodiče
Středa 28. srpna Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 30. srpna 
18.00 O Boží pomoc pro nemocnou osobu
Neděle 1. září 22. neděle v mezidobí
7.30 W intencji własnej
9.00 Za + Dominika Niestroje, manželku a příbuzné
Úterý 3. září  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 4. září
7.00 Za + Tadeusza Pająka
Pátek 6. září
18.00 O Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
Neděle 8. září 23. neděle v mezidobí
7.30 Na vlastní úmysl
9.00 Za + Marii Ptákovou, manžela a celou rodinu