Mešní intence

Neděle 21. dubna 4. neděle velikonoční
9.00 Za + Annu Ligockou, manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci
Úterý 23. dubna
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 24. dubna
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 26. dubna
18.00 Za + rodinu Pindiakovu a duše v očistci
Neděle 28. dubna 5. neděle velikonoční
9.00 Za Milana Mirgu a živou i zemřelou rodinu
Úterý 30. dubna
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 1. května
8.00
Pátek 3. května
18.00 Za + Petra Šaňka, manželku a příbuzné
Neděle 5. května 6. neděle velikonoční
9.00 Za + rodiče z obou stran Koubovy a Janderkovy, sestry Hedviku, Žofii                      a bratra Josefa