Mešní intence

Neděle 21. května 7. neděle velikonoční
9.00 Za živou a zemřelou rodinu Masaříkovu a Nečasovu
Úterý 23. května
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 24. května
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 26. května
18.00 Za + Dominika Niestroje, manželku, rodiče z obou stran a příbuzné
Neděle 28. května Slavnost Seslání Ducha svatého
9.00 Za děti a rodiče
Úterý 30. května
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 31. května Svátek Navštívení Panny Marie
7.00 Za + rodiče Adinu a Josefa Swierkovy a za živou rodinu
Pátek 2. června
18.00 Za + a živou rodinu Ploticovu
Neděle 4. června Slavnost Nejsvětější Trojice
9.00 Na vlastní úmysl
Úterý 6. června
18.00 Na poděkování za všechny milosti s prosbou o Boží ochranu do dalších let
Středa 7. června
7.00 Za + Gustava Szotkowski, manželku a příbuzné
Pátek 9. června
18.00 Za + rodinu Horvátovu a Radku Hudákovou
Neděle 11. června 10. neděle v mezidobí (Boží Tělo – průvod)
9.00 Na vlastní úmysl
Úterý 13. června
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 14. června
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 16. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00 Na poděkování za obdržené milosti, za živou rodinu Běhálkovu
Neděle 18. června Pouť slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
9.00 Za živou a + rodinu Jozaňákovu, Beleščákovu, dvě sestry, tři švagry a za duše v očistci