Mešní intence

Pátek 14. června
18.00 Na vlastní úmysl
Neděle 16. června 11. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování za obdržené milosti pro rodinu
Úterý 18. června
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 19. června
7.00 Za + Radku Hudákovou a + rodiče Andreje a Helenu Horvátovy
Pátek 21. června
18.00 Na poděkování za obdržené milosti a za živou rodinu Běhálkovu
Neděle 23. června 12. neděle v mezidobí
9.00 Za + Štěpánku Dostálovou a za živé a zemřelé z rodiny
Úterý 25. června
18.00 Za + manžela Jana a živou i zemřelou rodinu
Středa 26. června
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 28. června
18.00 Za + Gustava Hermanna, zemřelé a živé příbuzné a za duše v očistci
Neděle 30. června 13. neděle v mezidobí
9.00 Za farnost
Úterý 2. července
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 3. července
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 5. července Slavnost Cyrila a Metoděje (doporučený svátek)
8.00 Na vlastní úmysl
Neděle 7. července 14. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování za manželství (15 let) s prosbou o milosti pro celou širokou rodinu