Mešní intence

Neděle 19. června 12. neděle v mezidobí – Boží Tělo (průvod)
9.00 Za + rodiče a sourozence Milana a Annu a za živou rodinu
Úterý 21. června 
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 22. června Památka sv. Justina, mučedníka
7.00 Za + Štěpánku Dostálovou, manžela, syna a za živé i zemřelé z obou stran
Pátek 24. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00 Na vlastní úmysl
Neděle 26. června Pouť: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
9.00 Za + rodiče, dvě sestry a švagra
Úterý 28. června
18.00 Za + Gustava Hermanna a rodinu Hermannovu
Středa 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů (doporučený svátek)
18.00 Na vlastní úmysl
Pátek 1. července
18.00 Za vážně nemocnou osobu a lékaře
Neděle 3. července 14. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování za dar manželství a rodiny
Úterý 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (doporučený svátek)
8.00 Na vlastní úmysl
Středa 6. července
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 8. července
18.00 Na vlastní úmysl
Neděle 10. července 15. neděle v mezidobí
9.00 Na vlastní úmysl