Mešní intence

Pátek 2. prosince
17.00 Za + Miloslava Konečného, Leontinu a Josefa Szeligovy a za duše v očistci
Neděle 4. prosince 2. neděle adventní
9.00 Za + Annu Krämerovou a manžela
Úterý 6. prosince
17.00 Za + Veroniku a Jana Kurhojca, zemřelé a živé děti a vnučku Johanku
Středa 7. prosince
7.00 Za ++ kněze, kteří sloužili v Bohumíně a okolí
Pátek 9. prosince
17.00 Na vlastní úmysl
Neděle 11. prosince 3. neděle adventní
9.00 Za + rodiče Josefa a Albínu Swirkovy
Úterý 13. prosince
17.00 Na vlastní úmysl
Středa  14. prosince
7.00 Za + z rodiny Kortovy
Pátek 16. prosince
17.00 Na vlastní úmysl
Neděle 18. prosince 4. neděle adventní
9.00 Za + rodiče Bartoškovy, dva švagry, švagrovou, bratra, synovce a Tadeusze
Úterý 20. prosince
17.00 Za + rodiče Štěpánku a Ottu Kopiovy, rodiče a sourozence z obou stran, živé a ++ z rodiny Kopiovy Kuběhovy, Opicovy, Grobelných a Kučatých
Středa 21. prosince
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 23. prosince
17.00 Za + Stanislava Holdoše a Miladu Šrejdovou
Sobota 24. prosince Štědrý den
22.00 Za farnost (mše sv. z vigilie Narození Páně – “Půlnoční”)
Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně
9.00 Za + Zofii Burdkovou, Viktorii Nakielnou, Katarínu Chrobákovou a duše v očistci