Mešní intence

Neděle 24. října 30. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)
9.00 Za + manžele Irenu a Jaroslava Valovy, rodiče a sourozence z obou stran
Úterý 26. října
17.00 Na vlastní úmysl
Středa 27. října
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 29. října
17.00 Na vlastní úmysl
Neděle 31. října 31. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování za obdržené milosti a dary
Pondělí 1. října Slavnost Všech svatých
17.00 Za farnost
Úterý 2. října Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
17.00 Za farnost
Středa 3. října
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 5. října
17.00 Za + manžela Aloise Grobelného a syna Radka, rodinu Seberovu a Kopiovu
Neděle 7. listopadu 32. neděle v mezidobí
9.00 Za + Annu Niestrojovou, manžela, rodiče z obou stran a příbuzné
Úterý 9. října
17.00 Za + Aloise a Františku Juřicovy
Středa 10. října
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 12. října
17.00 Na poděkování za společná léta života
Neděle 14. listopadu 33. neděle v mezidobí
9.00 Za Annu Krämerovou a manžela