Ohlášky 10. neděle v mezidobí

Desátý týden v liturgickém mezidobí

Od 6. května do 12. června
  1. Dnes je desátá neděle v mezidobí, ve farním kostele prožíváme slavnost Těla a Krve Páně.
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    1. v pátek (11. června) slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
  3. V pátek 25. 6. po večerní mši sv. přijedou do farnosti Nový Bohumín diecézní koordinátorky hnutí Modlitby matek Katka Kučerková a Marie Elbeltová podat svědectví. Zveme všechny maminky, babičky a prababičky, které se chtějí pravidelně společně modlit za své děti. Společná modlitba má velikou moc! Po svědectví se pomodlíme modlitbu Modliteb matek. Setkání se uskuteční na faře v Novém Bohumíně v pátek 25. 6. v čase od 18.45 do cca 21.00 hod. (S případnými dotazy se obracejte na Ing. Kristinu Stoszkovou, tel.: 797 823 170, e-mail: kristina.stoszkova@volny.cz)
  4. Příští neděli budeme prožívat jedenáctou neděli v mezidobí. Ve farním kostele budeme slavit slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně.