Mešní intence

Neděle 30. května Slavnost Nejsvětější Trojice
9.00 Za děti přistupující k 1. svatému přijímání a jejich rodiče
Úterý 1. června Památka sv. Justina, mučedníka
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 2. června
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 4. června
18.00 Za + rodiče Marii a Karla Ploticovy, syny Karla a Evžena a jeho ženu Marii s prosbou o požehnání pro živou rodinu
Neděle 6. června 10. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování za dar manželství s prosbou o požehnání do dalších let
Úterý 8. června
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 9. června
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 11. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00 Za dobrodince
Neděle 13. června Pouť: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
9.00 Za farnost
Úterý 15. června
18.00 Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o další
Středa 16. června
7.00 Za + rodinu Štulovu a Příručníkovu
Pátek 18. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00 Za + rodinu Francúzovu
Neděle 20. června 12. neděle v mezidobí
9.00 Za + Andělku Vojvodíkovou, Jaroslava Bočka, rodinu Vojvodíkovu a Bočkovu