Mešní intence

Pátek 9. dubna
18.00 Za + Žofii a Pavla, příbuzné a duše v očistci
Sobota 10. dubna (udílení pomázání nemocných)
16.00 Na vlastní úmysl
Neděle 11. dubna 2. neděle velikonoční
9.00 Na vlastní úmysl
Úterý 13. dubna
18.00 Za + Ludvíka Věncka, Miladu a Františka Švejdovy
Středa 14. dubna
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 16. dubna
18.00 Za + Marianu Divišovou, manžela a zemřelé z rodiny Hoszek a Diviš
Neděle 18. dubna 3. neděle velikonoční
9.00 Na vlastní úmysl