List pasterski na 1 Niedzielę Wielkiego Postu

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie,

kilka dni temu, przeżywając Środę Popielcową, rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu i wyruszyliśmy na drogę do Wielkiej Nocy. Z okresem tym ściśle jest związana pokuta, nawrócenie. „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii“ – to słowa towarzyszące posypaniu głów popiołem. Jak jednak rozumiemy ową pokutę?

Z chrześcijańskiego punktu widzenia pokuta to przede wszystkim wielkie pragnienie. Pragnienie przemiany, pragnienie odnowienia i nawrócenia się, to początek nowej drogi. Jezus wzywa do niej zaraz na początku swojego działania: „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii.“ Dlatego okres Wielkiego Postu to okazja do ponownego zaufania Chrystusowi i do udania się, w sile Jego słów, na drogę przemiany nas samych i odnowy. To pragnienie powinno w nas zabrzmieć bardziej niż cokolwiek innego.

Już rok żyjemy w wyjątkowej sytuacji pandemii, która ma wpływ na życie całego naszego społeczeństwa, na życie Kościoła i życie każdego z nas. Pandemia zamknęła nas w prowizorium, z którego już tak bardzo chcielibyśmy powrócić do pełnego życia. Do życia, w którym dzieci mogą chodzić do szkoły, gdzie możemy się spotykać, dzielić się i radować. Również tutaj odczuwamy, jak bardzo potrzebujemy odnowy życia.

Podobnie jest także w życiu duchowym. Również tutaj brakuje nam pełnego życia Kościoła, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Sakramenty, wspólnota, nabożeństwa, katechezy. Po roku, być może, już z czegoś zrezygnowaliśmy. W tej sytuacji słowa Chyrystusa „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii!“ niech będą dla nas otuchą i wzmocnieniem. Nie zatwardzajmy swoich serc wobec tego zaproszenia. Pomimo tego, że możliwości nabożeństw są nadal, w sposób wyraźny, ograniczone, to jednak szukajmy okazji i postarajmy się, abyśmy w naszym życiu prywatnym i rodzinnym odnowili wspólnotę z Bogiem, nie ustępując z drogi poczciwego chrześcijaństwa.

W tym roku nasza diecezja przypomni sobie 25 rocznicę założenia jej przez papieża, świętego Jana Pawła II. Pragniemy za tę rocznicę podziękować podczas wspólnej mszy świętej w ostatnią niedzielę maja w katedrze Boskiego Zbawiciela. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy będzie to możliwe. Nie wiadomo także, czy możliwe będzie zaproszeni Was wszystkich na tę mszę. Jednak już w tej chwili pragnę was zaprosić do wspólnego wyjścia na drogę przemiany życia naszej diecezji. W życiu naszego Kościoła lokalnego jest, po latach jego trwania, sporo tego, co trzeba odmienić. Same okoliczności dzisiejszych czasów wskazują na to, że trzeba będzie sporo rzeczy robić inaczej. Zaoferujmy własny wysiłek i starajmy się zrobić coś w parafiach. Również na tym poziomie przyjmijmy Jezusowe wyzwanie do zmiany: „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii“.

Tej zmiany nie można rozpocząć nigdzie idziej niż u Chrystusa. Nawrócenie ma swój początek w zaufaniu Bogu. To podstawa naszej wspólnoty z Chrystusem, naszej decyzji żyć z Chrystusem i wydawać o Nim świadectwo. Podczas Wigilii Paschalnej będziemy tę decyzję ponownie potwierdzali podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Na tę drogę odnowy, którą chcemy rozpocząć przy Chrystusie, i na znak naszego postanowienia pragnę zaprosić was wszystkich, wiernych i kapłanów naszej diecezji, byście w tym roku w każdej parafii naplanowali i zorganizowali dzień adoracji. Jeśli sytuacja na to pozwoli, powinien to być czas rekolekcji parafialnych, podczas których jest całodniowa okazja do adoracji i podczas których wierni mogą wysłuchać słowa wsparcia i zyskać nową inspirację do życia z Chrystusem. W niektórych parafiach tradycja dni adoracji, wprowadzona ponad dziewięćdziesiąt lat temu, nadal trwa, jednak w wielu została przerwana. Rocznica diecezji to odpowiednia okazja do odnowienia i wzmocnienia tej więzi z Chrystusem eucharystycznym.

„Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii“ – mówi do nas Chrystus na początu okresu okresu Wielkiego Postu, zapraszając nas na drogę przemiany. Na tej drodze Bóg nie stoi jako widz, ale jako ten, który pomaga nam swoją łaską. Papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post pisze: „Każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspólnotową pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego i do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca.“

Siostry i Bracia, wyjdźmy na drogę nawrócenia i przemiany nie tylko w okresie postu, ale także przez cały rok rocznicy założenia naszej diecezji.

Na tę drogę wam razem z biskupem Franciszkiem błogosławimy.

+ biskup Martin
administrator apostolski