Mešní intence

V době razantního omezení je účast na mších svatých jen pro ty, kteří mají úmysl mše svaté.

Neděle 10. ledna Svátek Křtu Páně (konec vánoční doby)
9.00 Za + Františka Macíka, švagra Jaromíra a příbuzné
Úterý 12. ledna
7.00 Na vlastní úmysl
Středa 13. ledna Svátek Zjevení Páně (Tři králové)
17.00 Za + Marii Majkutovou, manžela, sourozence a rodiče
Pátek 15. ledna
17.00 Za + Dezidera Szabó a jeho rodiče
Neděle 17. ledna 2. neděle v mezidobí
9.00 Za + Karla Štvrtňu, rodiče z obou stran, zetě Radka Sýkoru, rodiče a snachu Zorku Sikorovou
Úterý 19. ledna
7.00 Na vlastní úmysl
Středa 20. ledna
17.00 O posílení víry pro příbuzné a kmotřence
Pátek 22. ledna
17.00 O Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro syna, dceru a jejich rodiny
Neděle 24. ledna 3. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování za 85 let života s prosbou o další milosti, za všechny živé děti s jejich rodinami a ochranu Matky Boží