Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále

Třicátý čtvrtý týden v mezidobí

Od 22. listopadu do 28. listopadu
  1. Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále.
  2. V liturgii tohoto týdne slavíme:
    • v úterý (24. listopadu)památku sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků.
  3. Z důvodů snahy zabránit šíření pandemie jsou bohoslužby jen s malým počtem účastníků (max. 15 osob).
  4. Příležitost ke svaté zpovědi a k přijetí Svatého přijímání je možná po telefonické domluvě.
  5. Zapsat úmysly na mše svaté je možné (prozatím) e-mailem. Kdo má možnost využít tento způsob, nechť tak učiní. Nejlepší je objednat si mše svaté na celý rok 2021.
  6. Příští neděli slavíme první neděli adventní. Při mši svaté požehnám adventní věnce. Začíná nový liturgický rok cyklu B.