Dušičkové odpustky přehledně

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Jednotlivé možnosti, jak získat odpustky:

 1. Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínky v daný den:

  • návštěva kostela nebo kaple,
  • modlitba Otčenáš,
  • modlitba Věřím,
  • modlitba na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
  • svaté přijímání;
   a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 1. Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.

Podmínky v daný den:

  • návštěva hřbitova,
  • modlitba za zesnulé,
  • modlitba na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
  • svaté přijímání;
   a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 1. Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie.

Podmínky:

  • v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,
  • zříci se jakéhokoli hříchu,
  • vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď (jakmile to bude možné) a pomodlit se za Svatého Otce ,
  • pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.

Ke stažení

Dekret Apoštolské penitenciárie o možnosti získat odpustky již poslední říjnový týden.
Dekret Apoštolské penitenciárie o možnost získat odpustky kterýkoli den v listopadu.