Mešní intence

do 20. září do 11. října

Neděle 20. září  25. neděle v mezidobí
9.00 Za + babičku Helenu, živou rodinu Nogovu, Běhálkovu a Polokovu
Úterý 22. září
18.00 Za Henryka Koczy a zemřelé z rodiny Koczy
Středa 23. září  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
7.00 Za + Rudolfa a Eriku Zmijovy a rodiče z obou stran
Pátek 25. září
18.00 Za živou a zemřelou rodinu
Neděle 27. září 26. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování za obdržené milosti s prosbou
Pondělí 28. září  Slavnost sv. Václava, mučeníka a hlavního patrona českého národa
8.00 Za živé a zemřelé z rodiny Dostálovy, Homolovy a příbuzné
Úterý 29. září Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 30. září Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
7.00 O zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Pátek 2. října Památka svatých andělů strážných
17.00 Za Cecílií Pazdiorovou a rodinu
Neděle 4. října 27. neděle v mezidobí
9.00 Za + Alžbětu Kvíčalovou a její rodinu
Pondělí 5. října
17.00 Na vlastní úmysl
Úterý 6. října
17.00 Na vlastní úmysl
Středa 7. října Památka Panny Marie Růžencové
7.00 Za + Jana a Ludviku Lenartovy
Pátek 9. října
17.00 Za živé a + členy živého růžence s prosbou o nová kněžská povolání
Neděle 11. října 28. neděle v mezidobí
9.00 Na poděkování za obdržené milosti a za + Gustava Szotkowského