Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Třináctý týden v mezidobí

Od 28. června do 4. července
  1. Dnes slavíme třináctou neděli v mezidobí.
  2. Stále platí zásady rozumné opatrnosti!
  3. K zápisu úmyslů mší svatých vcházejte do sakristie pouze po jednom.
  4. V týdnu slavíme:
    1. v pondělí (29. června)slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše svatá bude ve farním kostele v 18 hodin,
    2. v pátek (3. července) – svátek sv. Tomáše, apoštola.
  5. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení.
  6. Příští neděli slavíme slavnost Cyrila a Metoděje.