Ohlášky 7. neděle velikonoční

Sedmý týden velikonoční

Od 24. května do 30. května
  1. Dnes slavíme sedmou neděli velikonoční.
  2. Uvolnění omezení počtu osob není odstraněním jiných, stále platných zásad! Není vhodné, aby nemocní, oslabení a neposlušní nařízení účastí na bohoslužbách ohrožovali své zdraví i ostatních.
  3. Je omezen přístup do míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
  4. V týdnu slavíme:
    • v úterý (26. května)památku sv. Filipa Neriho, kněze
  5. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení.
  6. Příští neděli slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého.