Ohlášky 3. neděle velikonoční

Třetí týden velikonoční

Od 26. dubna do 2. května
 1. Připravujeme se na třetí neděli velikonoční.

  ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Na mši svatou bude po první vlně uvolnění přijít jen patnáct účastníků. Počty se budou po čtrnáctidenních intervalech navyšovat až do 8. června, kdy bude možné do kostela přicházet bez omezení. Pro všechny však bude platit celá řada hygienických opatření.
  Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.
  ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.)
  Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují.
  Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června). 
 2. Ve farnosti Nový Bohumín bude v době postupného uvolňování až do úplného zrušení omezení následující praxe:
  • nedělní bohoslužby budou od 3. května do 8. června 2020 v 800 pouze ve farním kostele,
  • ve všední dny (úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota) budou mše svaté opět ve farním kostele v 700 !!! Pouze pro ty, kteří mají objednanou mši svatou!!!
  • Jelikož je vstup do kostela možný až po desinfekci rukou, desinfekční prostředek si noste s sebou (samoobsluha).
 1. Uvolnění omezení počtu osob není odstraněním jiných stále platných zásad! Takže i když je od 27. dubna možné, aby se bohoslužby účastnilo 15 osob, neznamená to, že nemocní, děti a lidé nad 65 let už přestávají být ohroženou skupinou.
 2. Stále je možné přistoupit ke svátosti smíření  po předchozí telefonické domluvě (731 604 504).