Mešní intence

od 22. září do 6. října

Neděle 22. září 25. neděle v mezidobí
7.30 Za + Irenu a Jaroslava Valovy, rodiče a sourozence z obou stran
9.00 Za + rodinu Štulovu a Přílučikovu
Úterý 24. září
18.00 Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o další
Středa 25. září
7.00 Za + Josefa Dostála a celou živou i zemřelou rodinu
Pátek 27. září  Památka sv. Vincence z Paula, kněze
18.00 Za + Henryka Koczy a zemřelé z rodiny Koczy
Sobota 28. září  Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
8.00 Na poděkování za obdržené milosti
Neděle 29. září 26. neděle v mezidobí
7.30 Na vlastní úmysl
9.00 Na poděkování za obdržené milosti a o Boží požehnání
Úterý 1. října  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
17.00 Za + Viktorii, Dominika a Josefa Judákovy
Středa 2. října  Památka svatých andělů strážných
7.00 Za + Tadeusza Pająka
Pátek 4. října  Památka sv. Františka z Assisi
17.00 Za + Jaroslava Hadamíka a prarodiče
Neděle 6. října 27. neděle v mezidobí
9.00 Za + Alžbětu Kvíčalovou a její rodinu
10.00 Pouť v Šunychlu