Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Dvacátý třetí týden v mezidobí

Od 8. do 14. září
  1. Dnes je dvacátá třetí neděle v mezidobí.
  2. V týdnu slavíme:
    1. v pátek (13. září)památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve,
    2. v sobotu (14. září)svátek Povýšení svatého kříže.
  3. Přihlášky do náboženství pro děti, které ještě do výuky nechodily, jsou v sakristii nebo na farním úřadě. Rodičům předám osobně. Výuka náboženství začne ve středu 18. září ve 1430h.
  4. Příští neděli slavíme dvacátou čtvrtou neděli v mezidobí a pouť k Panně Marie Bolestné ve Skřečoni. Mše svaté budou: v Bohumíně ve farním kostele v 900 a ve Sřečoni ve filiálním kostele PM Bolestné v 1030.