Mešní intence

od 21. července do 28. července

Neděle 21. července 16. neděle v mezidobí
7.30 Na vlastní úmysl
9.00 Za + manžela Zikmunda Matulu a duše v očistci
Úterý 23. července Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
18.00 Za + rodiče Annu a Jana Balarinovy, prarodiče z obou stran a za duše v očistci
Středa 24. července
7.00 Na vlastní úmysl
Pátek 26. července Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
18.00 Za + Annu Šaterovou
Neděle 28. července 17. neděle v mezidobí
7.30 Za farnost
9.00 Za + Aloise a Františka Juřicovy