Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Třináctý týden v mezidobí

Od 30. června do 6. července
  1. Dnes je třináctá neděle v mezidobí. Ve farním kostele prožíváme Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
  2. V týdnu slavíme:
    • ve středu (3. července)svátek sv. Tomáše, apoštola,
    • v pátek (5. července)slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše svatá ve farním kostele bude v 8 hod.,
    • v sobotu (7. července) – v Šunychlu večer mše svatá nebude.
  3. Příští neděli slavíme čtrnáctou neděli v mezidobí.