Mešní intence

od 23. června do 16. června

Neděle 23. června 12. neděle v mezidobí (Slavnost Těla a Krve Páně)
9.00 Za farnost
Úterý 25. června
18.00 Na vlastní úmysl
Středa 26. června
7.00 Za + Štěpánku Dostálovou, živé i zemřelé z rodiny Dostálovy, Homolovy, Laníkovy a Handlovy
Pátek 28. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00 Za + Gustava Hermanna a + rodinu Hermannovu
Sobota 29. června Slavnost Petra a Pavla, apoštolů
9.00 Na vlastní úmysl
Neděle 30. června Pouť Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
7.30 Za + Tadeusza Pająka
9.00