Ohlášky Slavnost Seslání Ducha svatého

Desátý týden v mezidobí

Od 9. června do 16. června
  1. Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého.
  2. V týdnu slavíme:
    • v úterý (10. června)památku sv. Barnabáše, apoštola,
    • ve středu (11. června)památku bl. M. Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků,
    • ve čtvrtek (13. června)svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
  3. Příští neděli slavíme slavnost Nejsvětější Trojice.