Ohlášky 7. neděle velikonoční

Sedmý týden velikonoční doby

Od 2. června do 8. června
  1. Dnes je sedmá neděle velikonoční.
  2. V týdnu slavíme:
    • v pondělí (3. června)památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků,
    • ve středu (5. června)památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka,
    • v sobotu (8. června)památku sv. Medarda.
  3. Příští neděli slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. Koná se sbírka na Diecézní charitu. Končí doba velikonoční.