Mešní intence

od 19. května do 2. června

 

Neděle 19. května 5. neděle velikonoční
7.30 Na vlastní úmysl
9.00 Za rodiny Masaříkovu a Nečasovu
Úterý 21. května 
18.00 Za + Jindřicha Pazdioru, rodiče a sourozence
Středa 22. května
7.00 Za + Tadeusza Pająka
Pátek 24. května
18.00 Za + Editu a Eriku Samiecovy
Neděle 26. května 6. neděle velikonoční
7.30 Za + Katarzynę i Erwina Porwolik i synów Tadeusza i Edwarda
9.00 Za + manželku Dagmar Perutkovou a + rodiče Adélu a Jaroslava Perutkovy
Úterý 28. května
18.00 Za + Petra Raszku, zemřelou a živou rodinu Raszkovu a Šalbutovu
Středa 29. května
7.00 Na vlastní úmysl
Čtvrtek 30. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
18.00 Na vlastní úmysl
Pátek 31. května Svátek Navštívení Panny Marie
18.00 Na vlastní úmysl
Neděle 2. června 7. neděle velikonoční
7.30 Za + Tadeusza Pająka
9.00 Za farnost