Ohlášky 3. neděle velikonoční

Třetí týden velikonoční doby

Od 5. května do 12. května
  1. Dnes je třetí neděle velikonoční.
  2. V týdnu slavíme:
    • v pondělí (6. května)památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka,
    • ve středu (8. května)památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
  3. Příští neděli slavíme čtvrtou velikonoční – neděli Dobrého Pastýře. Koná se sbírka na podporu prorodinných aktivit.